Atrakcje

Nie martw się pogodą! Zobacz atrakcje Folwarku!

Rabaty i Promocje

sprawdź najlepsze oferty

Atrakcje w okolicy

starawiniarnia - MSZANA DOLNA MSZANA DOLNA Spacerem po mieście... czytaj więcej

 

 

 

KOŚCIÓŁ  ŚW.  MICHAŁA  ARCHANIOŁA
(ul. Jana Pawła II)

Budowla w stylu neogotyku nadwiślańskiego wzniesiona w latach 1891-1901 według projektu krakowskiego architekta Wincentego Wdowskiego (Wdowiszewskiego).
Najcenniejsze elementy wyposażenia kościoła stanowią:
•   Obraz malowany na desce przedstawiający Zaśnięcie Marii Panny z XVI w.
•   Kamienna kropielnica z XVII w.
•   Obraz św. Augustyna przypisywany Szymonowi Czechowiczowi z XVIII w

http://www.parafiamszanadolna.pl/
DAWNY  DWÓR  HR.  KRASIŃSKICH  I  PARK  PODWORSKI
(w bezpośrednim sąsiedztwie Folwarku Stara Winiarnia) 

Hr. Henryk Piotr Krasiński – ostatni właściciel dworu mszańskiego, pochodzący z Regimentarzówki na Ukrainie (mąż hrabiny Marii z Łąskich z Wilna), kupił go od poprzedniego właściciela majątku ziemskiego – Wincentego Korytowskiego  w 1905 r.                                                                                                                                                    Przed drugą wojną światową  budynek dworski został przez niego przebudowany nie w stylu dawnych polskich dworków, lecz w stylu angielskiego „cottage”.
Po wojnie mieściła się w nim Szkoła Rolnicza, a obecnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
W rejonie dworu syn hr. Henryka KRASIŃSKIEGO – hr. Marian KRASIŃSKI wybudował też w okresie międzywojennym prywatny tartak, który znajdował się na miejscu obecnego „Meblometu”.
Otoczenie dawnego dworu stanowi park z zabytkową grupą starodrzewia.PARK  MIEJSKI
(pomiędzy ulicami Władysława Orkana i Fabryczną)

Park pełni funkcję przestrzenno-rekreacyjną.
Główna aleja parku stanowi miejsce spacerów, a zlokalizowane przy niej aneksy z ławeczkami zapewniają wygodny odpoczynek.
Północna część parku, to zadrzewiony fragment pozwalający swobodnie kluczyć w labiryncie drzew.
Wśród drzew znajduje sie pomnik ku czci pomordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej mieszkańców Mszany Dolnej – 1108 osób.

 


ZABYTKOWY  CMENTARZ  ŻYDOWSKI  Z  XVIII w.
(naprzeciwko osiedla Marki)

Znajduje się na Pańskim Polu  na przeciwko osiedla „MARKI”, około 1 km od skrzyżowania dróg do Krakowa i  Rabki Zdrój, po lewej stronie szosy do Rabki – za torami kolejowymi.
Odnowiony i ogrodzony w maju 1991 r. przez fundatora Pana Leo Gattera z Frankfurtu nad Menem, który jako jeden       z nielicznych  uratował się z pogromu mszańskiego getta w 1942 r.
Klucze do bramy cmentarnej znajdują się w Urzędzie Miasta oraz w pobliskim domu Pana Kotarby (konserwatora cmentarza).

 


POMNIK GRUNWALDU  -  BIAŁY KRZYŻ

widoczny z centrum miasta na południowym stoku wzgórza GRUNWALD
(wejście od ul. Grunwaldzkiej)

Nazwę „Grunwald” nadano temu wzgórzu dla upamiętnienia 500-letniej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, tj. w roku 1910.BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO
(ul. Maksymiliana Marii Kolbego)

Obiekt wzniesiony pod koniec XIX w. po oddaniu do użytku linii kolejowej z Chabówki do Sącza.
Budowa linii kolejowej z Chabówki do Lwowa przez Mszanę Dolną miała miejsce w czasach zaboru austriackiego a jej uruchomienie na tym odcinku nastąpiło w roku 1884.
•   W okresie I-szej wojny światowej dworzec pełnił również rolę austriackiego szpitala wojskowego.
•   Od czasu uruchomienia linii kolejowej znajdowały się w nim tzw. „Konsumy” – czyli tani sklep spożywczy dla pracowników PKP.ŚLADY  WOJEN  I  MARTYROLOGII

 

CMENTARZ PARAFIALNY

W obrębie cmentarza parafialnego znajdują się:
•   Kwatera wojskowa z czasów I wojny światowej, gdzie pochowano 32 żołnierzy
narodowości: polskiej, czeskiej, węgierskiej i niemieckiej, poległych podczas kampanii w 1914 r.
•   Mogiła i pomnik ofiar okupacji hitlerowskiej z lat 1939-45 autorstwa miejscowego artysty Władysława Jani.
Pomnik ufundowany przez społeczeństwo mszańskie ku czci pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego mszańskich obywateli, na którym odczytać można 54 nazwiskaTABLICA PAMIĄTKOWA Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
(ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Na frontowej ścianie budynku Urzędu Miasta Mszana Dolna znajduje się tablica pamiątkowa, wbudowana w okresie międzywojennym dla uczczenia pamięci wszystkich poległych w czasie I-szej wojny światowej żołnierzy pochodzących    z Mszany Dolnej:

 „Pamięci 34 Rodaków
z Mszany Dolnej
poległych za wolność Ojczyzny
w  latach 1914 - 1920”ZBIOROWA MOGIŁA MSZAŃSKICH ŻYDÓW
Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

(rejon ul. Tadeusza Kościuszki)

Miejsce upamiętnia tragedię 881 Żydów z Mszany Dolnej i okolic, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców                19 sierpnia 1942 r.
Na mogile widnieje tablica pamiątkowa:


  „Pamięci pomordowanych 881 Żydów
z Mszany Dolnej i okolicy
przez zbirów hitlerowskich
w dniu 19.08.1942 r.
których ostatnim krzykiem rozpaczy
jest cisza tego miejsca
składają hołd ocaleni
z faszystowskiego pogromu
Żydzi”

 

Hotel Folwark Stara Winiarnia Mszana Dolna, Restauracja, Winiarnia - degustacje win, whisky, koncerty.

Sale na wesele, imprezę, konferencję - Mszana Dolna,

starawiniarnia - PO SĄSIEDZKU PO SĄSIEDZKU Ciekawe miejsca... czytaj więcej

 


GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Gorczański Park Narodowy - to fragment GORCÓW na południowym krańcu regionu zagórzańskiego i stanowi też wielką atrakcję turystyczną tego regionu. Formalnie istnieje od 1. I. 1981 r. i zajmuje obecnie obszar 7000 ha (tj. około 13 % obszaru Gorców).

GPN wchłonął trzy utworzone wcześniej rezerwaty: „ORKANA” (zwany też „Turbacz”), „DOLINA ŁOPUSZNEJ” i „GORCE”. Pozostały one, w ramach Parku, obszarami podlegającymi ścisłej ochronie. Taki sam status mają ponadto wydzielone obszary na zachodnich stokach Gorca, w dolinie Kamienicy i pod szczytem Kudłonia (łącznie obszary podlegające ścisłej ochronie zajmują 2850 ha).

GPN obejmuje centralną część Gorców od Obidowca aż po Gorc i od północnych stoków Turbaczyka i Kudłonia po górną część doliny Łopusznej i Magurki Borsuczyny. W obszarze GPN znalazły się najwyższe szczyty Gorców (z wyjątkiem Turbacza 1310 m npm), a wśród nich: Jaworzyna Kamienicka (1288 m). Kiczora (1282 m), Kudłoń (1273 m), Gorc Kamienicki (1228 m), Mostownica (1251 m) i Czoło Turbacza (1258 m).

Celem utworzenia i działania GPN jest ochrona naturalnych, półnaturalnych a także częściowo sztucznie wprowadzonych drzewostanów (aktualnie dziczejących) o dużym zróżnicowaniu wiekowym oraz ochrona gorczańskiej flory (85 gatunków), a szczególnie ochrona osobliwości florystycznych - tj. roślin alpejskich (17 gatunków), subalpejskich (22 gatunki), reglowych, a także roślin rzadkich.

Flora Parku, prócz typowych okazów flory beskidzkiej, zawiera takie gatunki jak: podejźrzon lancetowaty, przetacznik alpejski i paprotnica górska – typowe rośliny wysokogórskie i endemiczne obszaru Karpat.

Fauna GPN ma typowo beskidzki charakter. Wśród ssaków na uwagę zasługują: gronostaj, jeleń karpacki, sarna, łasica, ryś, tchórz, wydra, żbik i wilk;  świat ptaków reprezentowany jest m.in. przez: głuszce, jarząbki, czarne bociany, puchacze i dzięcioły. W parku żerują poza tym: myszołów zwyczajny i kruk; z płazów bardzo popularna jest salamandra, która stała się symbolem GPN.

W granicach GPN znalazły się resztki dawnej Puszczy Karpackiej z okazami wiekowych buków i jodeł, las regla dolnego i górnego. Ponadto kompleksy hal, polany górskie, także malownicze doliny rzek i potoków – Kamienicy i Łopusznej.

Szczególną atrakcją Parku są polany położone w grzbietowych i niższych partiach gór, będące pozostałościami dawnej intensywnej gospodarki pasterskiej. Z polan grzbietowych rozległe widoki na sąsiednie pasma górskie: na Tatry, Pieniny, Babią Górę i Beskid Wyspowy.

Przez tereny GPN prowadzi ogółem 74 km znakowanych szlaków turystycznych udostępniąjących najciekawsze rejony parku. Można też poruszać się po nie oznakowanych drogach stokowych zaznaczonych na mapie turystycznej GPN. W tym: amatorzy turystyki rowerowej mogą korzystać z 53 km oznakowanych tras rowerowych zaś dla turystyki konnej (jeździeckiej i pojaz-dowej) oznakowano 63 km tras o różnych stopniach trudności. Warto też zwiedzić m.in. ścieżkę przyrodniczą „Dolina Potoku Turbacz” w Koninkach.

Wejścia szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych prowadzących na tereny parku znajdują się na południowych krańcach wiosek: Konina (leśniczówka „Na Potaszni”), Poręba Wielka – Koninki (przy Ośrodku Wypoczynkowym i leśniczówce) oraz w Porębie Górnej (dojście do schroniska na Starych Wierchach).

Wejście na teren parku jest bezpłatne.

 

TURBACZ

Turbacz (1310m npm) to najwyższy szczyt Gorców, który jest centralnym punktem gorczańskiej turystyki i narciarstwa. Najłatwiej dostępny jest z Koninek - Polana Tobołów (górna stacja kolei linowej „Tobołów”).

W odległości 600 m na południowy wschód od szczytu, na wysokości 1280 m npm, w zachodnim skraju Hali Długiej stoi duże schronisko PTTK, jedno z największych w polskich górach. Obiekt posiada 130 miejsc noclegowych, centralne ogrzewanie, jadalnię, kawiarnię i świetlicę, z której okien rozpościera się piękny widok na cały łańcuch Tatr, górujący stąd nad głęboką kotliną Podhala. Przy schronisku węzeł ośmiu szlaków turystycznych letnich i zimowych, a w małym budyneczku ośrodek muzealny turystyki.

Sezon narciarski na Turbaczu trwa od końca listopada do połowy kwietnia. Zjazd w doliny możliwy jest na ogół tylko do końca marca.

 

Gmina NIEDŹWIEDŹ

Niedźwiedź jest siedzibą gminy, jednej z większych w Gorcach, stanowiącą zespół 4 wiosek (Niedźwiedź, Konina, Podobin, Poręba Wielka), położonych u stóp północnych stoków Gorców.

W Porębie Wielkiej dokonano odwiertu ciepłych źródeł mineralnych o temp. 42º C zawierających solankę jodobromową, co w połączeniu z łagodnym klimatem stwarza możliwości utworzenia uzdrowiska.

W Koninkach jest czynna przez cały rok krzesełkowa kolej linowa na Tobołów (985 m), o długości 1200 m oraz 4 wyciągi orczykowe na stokach zjazdowych o różnej skali trudności.

Niedźwiedź jest też doskonałym punktem wypadowym na Turbacz, prowadzi stąd przez Gorczański Park Narodowy szlak zielony. Wieś jest atrakcyjna i zimą, i latem; miłośnicy kąpieli mogą korzystać ze specjalnie wydzielonych miejsc na Porębiance.

Zabytki: „Orkanówka” – drewniana willa wzniesiona przez pisarza Władysława ORKANA - obecnie muzeum jego imienia (mieści również ciekawe zbiory etnograficzne), resztki zespołu dawnego dworu wielkoporębskiego (zabytkowy park ze spacerową aleją 300-letnich drzew i wiązem, pod którym wg. Legendy wypoczywał król Łokietek, drewniana wozownia z XIX w. i XVII-wieczna piwnica). Dwór jest obecnie zagospodarowany jako ośrodek naukowo-dydaktyczny Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

KASINA WIELKA
 
Kasina Wielka – ok. 8 km od Mszany Dolnej (PKP,PKS), wieś letniskowa nad górnym biegiem potoku Kasinczanka. Wyróżnia się ładnym położeniem; usytuowana u stóp Snieżnicy i Lubogoszcza na wysokości od 480 do 570 m npm.

Wybudowana przez Austriaków w XIX wieku (dawna linia Chabówka – LWÓW) linia kolejowa przekracza swój najwyższy punkt – 570 m npm a stacja jest najwyżej położoną stacją kolejową w Polsce. Stację tę z wyżej opisanych powodów wykorzystał słynny amerykański reżyser Steven SPIELBERG przy kręceniu niektórych sekwencji do swojego filmu „Lista Schindlera” – w maju 1993.

W Kasinie Wielkiej „Na Wydartem”, przy granicy z Mszaną Dolną – otwarta została 21 maja 1999 r. – staraniem wybitnego zagórzańskiego artysty-rzeźbiarza – Stanisława DOBROWOLSKIEGO – jego niezwykle ciekawa galeria rzeźby p.n. „Hołd Karpatom”.

Cennym zabytkiem Kasiny Wielkiej jest drewniany kościół parafialny z 1678 r., odnowiony w 1760 r., do roku 1811 pod zarządem dominikanów krakowskich, drewniany z wieżą o wyższej izbicy i barokowym hełmie. Pod wieżą wprawione chaotycznie w ściany i strop – resztki dawnego stropu z malowidłami późnobarokowymi z historii zakonu dominikanów. Ołtarze o formach późno barokowych z XIX w. Barokowa chrzcielnica i rzeźby na tęczy. Wśród barokowego wyposażenia znajdują się m.in. posągi Matki Boskiej i Jana Ewangelisty z XVII w.

Działają tu dwa zespoły regionalne kultywujące tradycje ZAGÓRZAN – „Kasinianie” i „Zagórzanie”, a także orkiestra dęta i kapela ludowa Piotra LULKA.

 

KASINKA MAŁA

Duża wioska letniskowa, zajmująca oba brzegi Raby i dolinę potoku Kasinka, u podnóży Szczebla (977 m) – od zachodu, Kiczory (726 m) – od północy i Lubogoszczy (967 m) – od wschodu, przy drodze Mszana Dolna – Lubień. Zabudowania Kasinki ciągną się także wzdłuż odgałęzienia tej drogi do Węglówki i w dolinie potoku Kasinka.

Założona została przez Kazimierza Wielkiego i do końca, tzn. do pierwszego rozbioru, była wsią królewską. Tym, co różni miejscowość od innych w okolicy, są tradycje walk antyfeudalnych.

W okresie międzywojennym chłopi z Kasinki buntowali się przeciw wyzyskowi władz sanacyjnych. W 1937 r. duży strajk chłopski, podczas którego na „Szczypkowej roli” od salwy policji zginęło 9-ciu chłopów. Dla upamiętnienia tego wydarzenia postawiono we wsi kamienny pomnik. Przebieg strajku opisał Jan WIKTOR w swojej znanej powieści "Przed świtem".

W murowanym kościele z 1911 r. znajduje się cenny ołtarz barokowo-neogotycki z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz barokowe posągi z XVIII wieku.

Obok szkoły podstawowej nr.2 stadion miejscowego LZS „Zenit”. Działa tu także orkiestra dęta występująca we wszystkich regionalnych i lokalnych świętach w zagórzańskich strojach.

 

LUBOMIERZ

Ok.10 km od Mszany Dolnej (PKS). Długa i ludna wieś letniskowa położona w rozczłonkowanych odcinkach dolin potoków Lubomierskiego i Rosochy, od tego miejsca tworzących Mszankę. Droga dalej szerokimi zakolami wznosi się na przeł. Przysłop (693 m), z której roztaczają się malownicze widoki na dolinę Kamienicy.

W XVII w. istniał tu folwark nastawiony na produkcję zbożową. Na miejscu obecnej leśniczówki Przysłop (ok.660 m) stała do drugiej połowy XIX w. (1791-1890) huta szkła należąca do Klucza Porębskiego, która wytwarzała szyby okienne, tafle szklane, a także szklanki, gąsiory i kieliszki, odlewała też szklane dzwony.

W Przysłopie rozgrywa się akcja powieści „W roztokach” Władysława ORKANA. Miejscowi gawędziarze chętnie opowiadają także o swym rodaku, zbójniku o nazwisku SIARKA, który działał tu w drugiej poł. XVII w. a skazanym i zabitym – jak twierdzą – w Nowym Sączu. Stąd nazwa Polany Siarkowej na płn. stokach Kudłonia (1276 m).
W Lubomierzu też żył legendarny już „czarownik BULANDA” – gorczański SABAŁA, o którym pisał dr S. FLIZAK a także J. FUDALA.

Lubomierz ma kilka zabytkowych kapliczek, a także sporo pięknych i oryginalnych zagród góralskich. W kufrach spoczywają jeszcze resztki dawnych strojów. We wsi także zabytkowa kaplica z prostokątnym dachem namiotowym z XVIII w. fundacji LUBOMIRSKICH.

 

GLISNE

(ok. 634 m npm) – przełęcz i wioska letniskowa, usytuowana pomiędzy kulminacjami Szczebla (976 m) – na północy i Lubonia Wielkiego (1022 m) - na południu. Wioska rozlokowana jest głównie przy lokalnej drodze łączącej Mszanę Dolną z Tenczynem.

W wiosce pięknie wkomponowany w krajobraz Kościółek pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego a w pięknie wystrojonym drewnianym wnętrzu m.in. drewniana płaskorzeźba „Ostatniej wieczerzy” dłuta ludowego artysty oraz Kaplica Matki Boskiej Fatimskiej. 

 

OLSZÓWKA

(425-580 m npm) – wieś letniskowa (liczba mieszkańców ok. 1600), na północnym stoku Gorców – pomiędzy Rabką od zach. a Porębą Wielką od wsch. Ciągnie się ona wzdłuż potoku Olszówka w głębokiej, zasłoniętej od wiatrów dolinie potoku Olszówka – prawobrzeżnego dopływu Raby.

Na południu zwalisty garb Szumiącej (848 m), w bok od niej smukłe, „pienińskie” z kształtu stożki Krzyżowej (779 m) i Ostrej (765 m).

Na Roli „u Krausa” murowana kapliczka z dachem gontowym i wieżyczką   z pocz. XIX w. W niszy posąg Św. Jana Nepomucena.

W Olszówce urodził się znany zagórzański poeta i malarz na szkle – Jan FUDALA („Jasiek z Gorców”) .

 

LUBOŃ WIELKI

(1022 m) – nazwa ludowa Biernatka – charakterystyczny w kształcie i najdalej na zachód położony szczyt Beskidu Wyspowego. Strome zbocza z trzech stron i spłaszczony wierzchołek nadają mu typowo „wyspowy” wygląd. Natomiast w zachodnią stronę wysyła długi, łagodnie opadający grzbiet, który w dolnej części przecina szosa Kraków - Zakopane. Szczyt wznosi się nad Rabką-Zaryte, a nietypowy w Beskidzie Wyspowym, wydłużony grzbiet opada przez Luboń Mały w kierunku zach., ku wsi Naprawie.

Wierzchołek zdobi widoczny z każdej strony, zwieńczony wieżą antenową budynek telewizyjnej stacji przekaźnikowej  (nawet w dalekich panoramach góruje on wyraźnie nad lasem, pozwalając na bezbłędne rozpoznanie Lubonia).

Na szczycie znane w Beskidzie Wyspowym schronisko górskie PTTK.  Zostało ono wzniesione w latach trzydziestych z inicjatywy rabczańskich działaczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ze Stanisławem DUNUN-BORKOWSKIM na czele. Na ścianie schroniska tablice upamiętniające otwarcie obiektu (9.VIII.1931 r.) i jubileusz jego 40-lecia w 1971 r.

Na płd.-wsch. stokach góry – rezerwat przyrody „Luboń Wielki” o po-wierzchni 12 ha, utworzony w 1970 r. na wysokości 750-980 m npm, zabezpieczający osuwisko fliszowe. Rezerwat ten obejmuje: jęzor osuwiskowy z gołoborzem, obszar skał oderwanych, teren niszy osuwiskowej zasłanej blokami oraz ścianę osuwiskową. Dolną część rezerwatu porastają lasy świerkowo-jodłowe, w górnej dominuje buczyna karpacka. Z roślin chronionych występuje w nim wawrzynek wilczełyko i kruszczyk rdzawoczerwony.
 

SZCZEBEL

(976 m npm) Malownicza kulminacja położona w zakolu Raby na północno-zachodnim krańcu Beskidu Wyspowego ukazuje się jadącym szosą zakopiańską od strony Krakowa jako pierwsza zapowiedź całej grupy górskiej. Zwraca uwagę jej strzelista sylwetka, strome, zalesione stoki i charakterystyczny uskok od wschodniej strony. Od niego to właśnie wziąć się miała nazwa wzniesienia.
Istnieje jednak i druga wersja, wedle której – dawna nazwa Strzebel – miała pochodzić od ryb strzebli występujących w okolicznych potokach.

Osobliwością Szczebla jest tzw. „Zimna Dziura” (ok. 650 m npm).
Jest to jaskinia piaskowcowa usytuowana na wysokości ok. 650 m. Przez otwór o wymiarach 3 x 4 m, położony na wyraźnym progu zbocza schodzi się na dno głównej komoryo długości 7 m, szerokości do 2 m i wysokości 4 m. Z komory tej prowadzą dwa korytarze. Górny to tylko dość wąska szczelina o długości 5 m, dolny – większy opada stopniami w dół i wypełniony jest warstwą lodu zalegającego tu przez większą część roku (ewenement w skali jaskiń beskidzkich). Stąd też nazwa jaskini. Nawet w upalny dzień wchodząc tutaj, można zmarznąć. Zimna Dziura była znana okolicznej ludności od dawna a wiadomo, że już w pierw-szej połowie XIX w. Była odwiedzana przez badaczy (Ludwik Zejszner). Łączną długość korytarzy szacuje się na 25 m.

Ze Szczebla podziwiać można dolinę Raby, w kierunku wschodnim Lubogoszcz, Śnieżnicę, Mogielicę, a w kierunku południowym całe pasmo Gorców. Wschodnie odgałęzienie grzbietu Szczebla nazywane jest też „Małą Górą”. Miejscowa, rzadko używana nazwa Szczebla: „Widlasta Góra”.
 

RABKA - ZDRÓJ

Uzdrowisko Rabka-Zdrój usytuowane jest w malowniczej kotlinie u podnóża Gorców na wysokości 500 - 600 m n.p.m. Roztaczają się tu wspaniałe widoki na masyw Lubonia Wielkiego należącego do Beskidu Wyspowego i położone na zachodzie pasmo babiogórskie. Szlaki turystyczne, rowerowe i spacerowe, ośrodek jazdy konnej, stadion sportowy, skate-park, place zabaw dla dzieci oraz baseny zachęcają do spędzania urlopu właśnie w Rabce - Zdroju.

W zimie na miłośników białego szaleństwa czekają doskonale przygotowane stoki do narciarstwa zjazdowego i trasy do narciarstwa biegowego.

W centrum miasta porą zimową funkcjonuje lodowisko.Wiosną i latem zaprasza Rabkoland – kolejki, karuzele, tory i inne lunaparkowe atrakcje. Na terenie Rabkolandu można również zwiedzić Muzeum Orderu Uśmiechu oraz Muzeum Rekordów i Osobliwości.

1 czerwca 1996 roku w trakcie I Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu, Kapituła Orderu Uśmiechu, UNESCO i Wojewoda Nowosądecki postanowili przyznać tytuł „Miasto Dzieci Świata” Rabce – Zdrój. W związku z tym co roku hucznie obchodzony jest Dzień Dziecka.


XVII wieczny drewniany kościół pw. Św. Marii Magdaleny - obecnie siedziba Muzeum Władysława Orkana, obrazującego kulturę ludową górali Zagórzan i Kliszczaków, wokół kościoła zabytkowy zespół 15 drzew - dębów i lip zasadzonych. W Muzeum zgromadzone są eksponaty przedstawiające kulturę ludową górali, a także znajduje się tutaj największy w Polsce zbiór świątków ludowych. Eksponaty związane są z rzemiosłem, rzeźbą i malarstwem, strojami ludowymi oraz gospodarstwem. Większość rekwizytów pochodzi z XIX oraz XX wieku i odznacza się ogromnym bogactwem treściowym i artystycznym. Więcej - www.muzeum-orkana.pl

Teatr Lalek "Rabcio" istnieje od roku 1949, powstał jako teatr amatorski dla dzieci przebywających w sanatoriach w Rabce. Inauguracja Teatru odbyła się 12 listopada 1949 roku w Sanatorium Dziecięcym w Rabce. Wystawiono adaptację baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi" w reżyserii Stanisławy Rączko, z dekoracjami Olgierda Sawickiego i muzyką Zofii Konopczyny. Początkowa nazwa teatru brzmiała „Rabcio Zdrowotek”. Aktualny repertuar: www.rabcio.region-rabka.pl

W centrum Rabki-Zdrój położony jest piękny i rozległy (150 ha) Park Zdrojowy. Teren Parku przecinają liczne ścieżki spacerowe wśród zieleni i kwiatów.

Na obrzeżach Parku Zdrojowego, przy Alei Jordana powstał kompleks dwóch, drewnianych pawilonów: Tężni Solankowej oraz Pijalni Wód. Tężnia Rabczańska uroczyście otwarta w dniu 22 czerwca 2009 jest obiektem leczniczym - inhalatorium na wolnym powietrzu. Działanie jej oparte jest na zamkniętym obiegu 1,87% solanki, która dostarczana jest z pobliskiego odwiertu „Helena" o głębokości 440 m.


W oddalonej 2 kilometry od Rabki Chabówce, na terenie dawnej parowozowni otwarty został w 1994 roku Skansen Taboru Kolejowego. Gromadzenie eksponatów rozpoczęto już w połowie lat 80. Na kilku torach urządzono ekspozycję składającą się wycofanych z ruchu parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pługów, żurawi itp, które poddano rewitalizacji. Część z nich przywrócono do pełnej sprawności technicznej, dzięki czemu dziś mogą prowadzić składy pociągów zestawionych z zabytkowych wagonów. Obecnie Skansen dysponuje najliczniejszą i najciekawszą pod względem różnorodności kolekcją zabytkowego taboru. Rokrocznie Skansen w Chabówce odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy.
Więcej - www.skansen.hg.pl

 

 

              

starawiniarnia - DALSZA OKOLICA DALSZA OKOLICA Warto zobaczyć... czytaj więcej

 

Mszana Dolna  stanowi doskonałą bazę wypadową nie tylko w okoliczne góry i sąsiednie miejscowości. Wykorzystując dobre warunki komunikacyjne i organizacyjne można stąd również zaplanować wycieczkę w dalszą okolicę…RABKA  ZDRÓJ   –   około 12 km
Największe w Polsce centrum leczniczo-sanatoryjne dzieci.

Ciekawe miejsca:
    Park Zdrojowy z promenadą
    Muzeum regionalne w zabytkowym XVIII-wiecznym kościółku
    Kościół parafialny neogotycki z początku XX w.
    Muzeum Gorczańskie Jana Fudali
    Teatr Lalek ”Rabcio”
    Muzeum Orderu Uśmiechu
    Rabkoland – park rozrywki
    Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce
    Przejazd pociągiem retro
      W sezonie organizowane są przejazdy pociągami retro najczęściej na trasie  
      do Nowego Sącza z przystankami w Rabce, Mszanie Dolnej, Tymbarku i  Limanowej.SZCZYRZYC   –   około 19 km
Miejscowość o prastarej metryce, związana z Cystersami i słynącym cudami obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej.

Ciekawe miejsca:
    Kompleks opactwa Cystersów: kościół, klasztor z muzeum
    Ciekawostka geologiczna - olbrzymia, owiana legendą wychodnia skalna zwana „Diablim Kamieniem”
(ok. 2 km od klasztoru)
    Pustelnia szczyrzycka, zamieszkała do niedawna przez jednego z ostatnich już w Beskidach pustelnika – eremitę.
    Wioska Indiańska     NOWY TARG   –   około  30 km
Stolica Podhala i chluba podhalańskich górali - sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu.

Ciekawe miejsca:
    Stary kościół parafialny św. Katarzyny z XIV w.
    Drewniany kościółek cmentarny św. Anny z XVI w.
    Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczną i etnograficzną
    Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z statuą Gaździny Podhala w LudźmierzuWIELICZKA   –   około 45 km
Z unikalną kopalnią soli i Muzeum Żup Krakowskich, mieszczącym się w 14 zabytkowych komorach poeksploatacyjnych, w podziemiach kopalni.

Inne ciekawe miejsca w mieście:
    Drewniany kościółek św. Sebastiana
    Kościół św. Klemensa
    Baszta z pozostałością murów obronnych
    Kościół i Klasztor Reformatów
    Pałac KonopkówPIENINY   –   około 50 km
Krajobrazowo i botanicznie jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych miejsc w Europie.

Najciekawsze wycieczki przyrodnicze:
    Spływ przełomem Dunajca
    Z Jaworek Wąwozem Homole i grzbietem Małych Pienin do Doliny Dunajca
    Na Sokolicę i dalej Sokolą Percią w kierunku Zamkowej Góry i Trzech Koron
    Z Sromowiec Niżnych wąwozem Sopczańskim przez przełęcz Szopka na Trzy Korony i dalej do Krościenka

Najciekawsze miejsca w obrębie Pienin:
    Pieniński Park Narodowy
    Ruiny zamku Czorsztyn
    Zamek Niedzica
    Zapora i zbiornik Czorsztyński
    Kościół św. Bartłomieja w Niedzicy
    Drewniana zabudowa Krościenka
    Kościół Wszystkich Świętych w Krościenku
    Drewniany kościół w Sromowcach Niżnych
    Zespół zabytkowego budownictwa uzdrowiskowego w Szczawnicy
    Dwór Szalayów w Szczawnicy
    Park zdrojowy w Szczawnicy
    Cerkiew unicka w Szlachtowej
    Zabudowania poklasztorne i kościół w Czerwonym KlasztorzeBABIA GÓRA – KRÓLOWA BESKIDÓW   –   około 50 km
Najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich – 1725 m n.pm., u podnóża którego położone jest schronisko górskie.

Najchętniej wykorzystywane szlaki podejściowe:
    Z przełęczy Krowiarki
    Ze schroniska przez przełęcz Brona, Kościółki wzdłuż granicy państwowej
    Ze schroniska Percią Akademicką  
    Z Mędralowej przez przełęcz Jałowiecką, Małą Babią Górę i Bronę
    Z Lipnicy Małej przez Przywarówkę

Warto również zobaczyć:
    Drewniany kościół św. Klemensa w Zawoi
    Skansen budownictwa babiogórskiego w Zawoi Markowej
    Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego
    Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
    Kościół św. Jana Chrzciciela w OrawceKRAKÓW   –   około 55 km
Miasto, które na mapie Polski zajmuje szczególne miejsce, a zarazem stanowi największy zespół zabytkowy w kraju.

Najpopularniejsze miejsca:
    Wzgórze Wawelskie
    Rynek Krakowski z kościołem Mariackim, Sukiennicami, kościołem św. Wojciecha
    Barbakan, Brama Floriańska i mury obronne
    Teatr im. Juliusza Słowackiego
    Muzeum Czartoryskich
    Collegium Maius
    Kościół św. Piotra i Pawła
    Kościół św. Andrzeja
    Planty
    Kościół św. Anny
    Cmentarz Rakowicki
    Rydlówka – Muzeum Młodej Polski
    Dawna Dzielnica Żydowska z Starą Bożnicą, Synagogą i cmentarzem Remuh
    Kopiec Kościuszki
    Kopiec Piłsudskiego
    Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
    Kościół i Klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze
    Kościół i Klasztor Cystersów w Nowej Hucie
    Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w ŁagiewnikachKALWARIA ZEBRZYDOWSKA i WADOWICE   –   około  48-65 km
Największe po Jasnej Górze Sanktuarium Maryjne z klasztorem Bernardynów i Kalwarią -
krajobrazowo - architektonicznym zespołem pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej

oraz Wadowice -  miasto urodzin i dzieciństwa Karola Wojtyły – Papieża błogosławionego Jana Pawła II

Miejsca związane z postacią Jana Pawła II:
    Muzeum – Dom Rodzinny Karola Wojtyły
    Kościół bazylikowy Najświętszej Marii Panny
    Muzeum Ziemi Wadowickiej
    Kościół św. Piotra
    Gimnazjum im. Marcina Wadowity
    Kościół i Klasztor KarmelitówTATRY i ZAKOPANE   –   około 60 km
Najwyższy i najwspanialszy łańcuch górski Karpat.

Najpopularniejsze miejsca w polskiej części Tatr:
    Doliny:
Bystrej, Chochołowska, Kościeliska, Małej Łąki, Pięciu Stawów Polskich, Roztoki, Rybiego Potoku, Strążyska
•    Szczyty i szlaki turystyczne:
Rysy, Szpiglasowa Przełęcz, Kozi Wierch, Orla Perć, Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy, Wołowiec, Gubałówka


Ciekawe miejsca w Zakopanem:
    Muzeum Tatrzańskie
    Teatr im. Witkiewicza
    Cmentarz na Pęksowym Brzyzku i kościółek cmentarny
    Muzeum Karola Szymanowskiego
    Muzeum Kornela MakuszyńskiegoOŚWIĘCIM - BRZEZINKA    –   około  95 km
Miejsce, które w sposób szczególny zapisało się w historii II wojny światowej – największego obozu koncentracyjnego, gdzie straciło życie ok. 4 mln. ludzi 28 narodowości: głównie Żydów i Polaków.

Oświęcim jest członkiem Światowego Związku Miast Męczeńskich, kilka lat temu sekretarz generalny ONZ przyznał miastu tytuł "Orędownika pokoju".

 

 

.

starawiniarnia - SPOTKANIA Z FOLKLOREM SPOTKANIA Z FOLKLOREM Imprezy cykliczne w regionie... czytaj więcej

 


Przebywający na naszym terenie goście mogą uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, do których należą m.in.:

•    Spotkanie  karnawałowe wraz z kolędami - styczeń
•    Konkurs palm - niedziela palmowa
•    „Majówka u Orkana” - impreza plenerowa - maj 
•    „Majówka zagórzańska” - maj
•    Święto Matki Boskiej Królowej Gór, popularnie zwane „Świętem gór” na Turbaczu -  druga niedziela            sierpnia
•    „Gorczańskie Lato Gminy Mszana Dolna” impreza  plenerowa - lipcowy weekend
•    Obrzędy dożynkowe - wrzesień 
•    Małopolski Pociąg do Przyjemności - pikniki peronowe, m. in. w Kasinie Wielkiej (możliwość                      przejazdu pociągiem Retro) - ostatnia niedziela września
•    Dzień Papieski - niedziela poprzedzająca dzień 16 października
•    Konkurs potraw regionalnych - listopad / grudzień
•    Odkryj Beskid Wyspowy - cykl pieszych wędrówek po Beskidzie Wyspowym

 

 

.

starawiniarnia - DLA DZIECI DLA DZIECI czytaj więcej

 

 

KLEKS - MSZANA DOLNA

 

Wszyscy Rodzice uwielbiają przebywać ze swoimi dziećmi i spędzać z nimi wolny czas.

Może się jednak zdarzyć, że:

- potrzebujemy załatwić ważną sprawę
- zrobić spokojnie zakupy
- jesteśmy chorzy i nie możemy zająć się naszym dzieckiem
- jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy trochę czasu tylko dla siebie
- i wiele innych zdarzeń, które nie przewidują zabrania naszego dziecka ze sobą,
 
Dlatego w Mszanie Dolnej stworzono bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym Twoje dziecko na pewno nie będzie się nudziło. Młodsze dzieci mają do dyspozycji „kącik dla maluszków” z mnóstwem kreatywnych zabawek: układanki, malowanki, puzzle, książki, wielkie i małe klocki, samochody jeździki, domek, kuchenka oraz zabawki interaktywne dla najmłodszych. Dzieci powyżej 3 roku życia chętnie pobawią się na konstrukcji z przeszkodami i basenem ze zjeżdżalnią i kulkami, pomalują kredą po ścianie lub flamastrami po dużej tablicy. Mogą również pograć w gry, przygodowe lub sprawnosciowe takie jak: twister, rodeo, pędzące żółwie, totem, i wiele innych lub przebrać się w różne postaci i na chwilę przenieść się w beztroski świat bajek i marzeń.

Opiekunowie chętnie pobawią się z Twoimi dziećmi, zarówno biorąc udział we wszystkich wymyślonych przez nie zabawach, jak i proponując inne ciekawe formy spędzania czasu w wesołej sali zabaw.

Mszana Dolna, ul. J.Marka 1
tel. 18 267 66 55

 

                         

 

 

RABKOLAND

 

Rabkoland jest największym w Małopolsce parkiem rozrywki dysponującym bogatą ofertą atrakcji rozrywkowych, typowych dla wesołego miasteczka. Usytuowany jest w Rabce-Zdrój, kilometr od "zakopianki" (głównej drogi z Krakowa do Zakopanego).

W parku do dyspozycji gości są m.in. diabelski młyn i inne karuzele, gokarty, samochodziki, kolejki dla dzieci, ogromny zadaszony rurapark, pontony, konwój wodny, dom śmiechu, pałac strachu i wiele innych atrakcji.

Rabkoland powstał w 1999 roku na bazie dawnego lunaparku Alibaba. Eugeniuszowi Wiecha – pomysłodawcy i organizatorowi projektu, od samego początku przyświecała idea, stworzenia nadzwyczajnego i wyjątkowego miejsca. Główną rolę w tym nader pracochłonnym przedsięwzięciu odgrywać miały i odgrywają po dziś dzień – dzieci.

Ambicją rodziny Wiechów jest przekształcić go w Park Rozrywki i Edukacji. W tym celu na jego terenie znalazło się Muzeum Orderu Uśmiechu oraz Dom Rekordów, które stanowią zalążek części edukacyjnej.

Na terenie Rabkolandu znajdują się:

    punkty gastronomiczne,
    lodziarnia,
    kiosk z pamiątkami,
    wata cukrowa i popcorn,
    utrzymywane w ciągłej czystości toalety.

Specjalnością Rabkolandu są imprezy osobliwe, takie jak:

    mistrzostwa w dmuchaniu balona z gumy do żucia,
    mistrzostwa w dojeniu sztucznej krowy
    mistrzostwa w jeździe na muszlach klozetowych (można tu zdobyć prawo jazdy na klozet:)))

Babcia, dziadek, mama tata i ich pociechy mogą wspólnie pokręcić się na rodzinnych karuzelach wspominać mile spędzony dzień umacniając więzy rodzinne.

 

                       

 

 

WIOSKA INDIAŃSKA

 

Wioska Indiańska w Szczyrzycu usytuowana jest w starym beskidzkim sadzie, pośród malowniczych plenerów i ekologicznie czystych terenów Beskidu Wyspowego.

Dla zwiedzających poleca naturalnej wielkości, malowane, w pełni wyposażone tipi, ogromny namiot zwany tio-tipi, zdolny pomieścić nawet 50 osób, szałas pary (indiańską saunę), warlodge - specjalny namiot wojenny, a także wystawę rękodzieła Indian mieszkających na preriach - wierne repliki strojów indiańskich sprzed 200 lat, wykonane z tysięcy koralików: koszule wojenne, tomahawki, torby z surowej skóry... i wiele, wiele inny rzeczy.

Aby wiernie odtworzyć życie w Indiańskiej Wiosce, wykonano oryginalne konstrukcje obrazujące fragmenty z życia Indian. Zobaczyć można wojownika palącego świętą fajkę, dowiedzieć się jak kobiety wyprawiały skóry, obejrzeć przejmującą scenę pogrzebu wojownika. Można postrzelać z prawdziwego indiańskiego łuku do tarczy, skorzystać z wielu opcji dodatkowych (warsztatów muzycznych i rękodzielniczych, indiańskiej kuchni, malowania twarzy...), jak też uczestniczyć w oryginalnych grach i zabawach.

Pamiątką z pobytu w Wiosce Indiańskiej mogą być stylizowane fotografie wykonywane na miejscu.

Na terenie wioski znajduje się sklepik z pamiątkami, etnicznymi instrumentami, płytami z muzyką etniczną (m.in. muzyka indiańska) i ekologicznymi produktami z Indiańskiego Sadu

Istnieje również możliwość skorzystania z Indiańskiej Poczty.