Atrakcje

Nie martw się pogodą! Zobacz atrakcje Folwarku!

Rabaty i Promocje

sprawdź najlepsze oferty

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Folwark Stara Winiarnia A.A.Majchrzak, M.A.Popiołek s.c., z siedzibą w Mszanie Dolnej, adres: ul. Ogrodowa 2, 34-730 Mszana Dolna.

2) Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

a. realizacji formularza kontaktowego lub newslettera; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6
pkt. 1 lit. b RODO;

b. w związku z umowa o świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

c. marketingu i promocji usług Folwark Stara Winiarnia; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i f RODO;

d. archiwalnych, podatkowych oraz dochodzenia należności; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO i stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

3) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Folwark Stara Winiarnia następującym
kategoriom odbiorców:
a. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
b. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Folwark Stara Winiarnia, tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Folwark Stara Winiarnia i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera – przez okres ważności zgody na ten cel.

5) Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
c. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO;
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.